Retourbeleid en Klanttevredenheidsgarantie

Retourbeleid en Klanttevredenheidsgarantie

We willen dat u volledig tevreden bent met uw aankoop. Rodger biedt u dan ook de gelegenheid om het door u aangeschafte product te retourneren indien u niet tevreden bent. Wij adviseren u vóór het retourneren contact met ons op te nemen via ons contactformulier, binnen 30 dagen.

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.* Wij verzoeken u vriendelijk de procedure zoals beschreven bij het onderwerp Garantie en defecten / RMA procedure algemeen te volgen. Het retourneren van producten is geheel voor rekening en risico van de klant. Zakelijke aankopen komen niet in aanmerking voor de 30 dagen tevredenheidsgarantie.

Herroepingsrecht activeren
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Rodger BV, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief de  leveringskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Uitzondering op het herroepingsrecht :

  • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om
    redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.

Indien mogelijk willen wij u vragen uw retour per e-mail aan info@rodger.nl aan ons te melden.

Rodger BV
Afdeling Retouren
Langakker 5c
5371 EV Ravenstein
Nederland

Garantietermijn en garantieafhandeling

Op al onze producten is naast de fabrieksgarantie de wettelijke garantietermijn van toepassing.  De wettelijke garantietermijn betreft dat een product die eigenschappen moet bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn. Dat betekent dat een product bij normaal gebruik tijdens de verwachte levensduur geen gebreken mag vertonen.

Voor het aanvragen van een RMA nummer (retournummer) dient u de volgende stappen te doorlopen.

NB: Voor het retourneren adviseren wij u een RMA nummer aan te vragen per mail of telefoon, zodat wij uw retour zo snel mogelijk  kunnen verwerken.

Zodra u bericht ontvangt dat uw RMA aanvraag is verwerkt, vindt u in deze zelfde e-mail het RMA nummer (retournummer) waarmee u het product naar ons retour kunt sturen. Het RMA nummer is 2 maanden geldig.

Bij het retourneren van uw product(en) dient u de volgende zaken in acht te nemen:

Wij raden u aan de producten te verpakken in de originele verpakking inclusief alle originele toebehoren zoals kabels, gebruiksaanwijzing en accessoires. De artikelen moeten goed verpakt zijn teneinde transportschade te voorkomen. Wij verzoeken u het pakket voldoende te frankeren. Het RMA nummer dient duidelijk zichtbaar te zijn op de buitenkant van de verpakking.

U kunt de product(en) retourneren naar het volgende adres:

Rodger BV
T.a.v. RMA afdeling + RMA nummer
Langakker 5c
5371 EV Ravenstein

Algemene RMA-voorwaarden

Wilt u een product terugsturen? Bekijk dan onderstaande procedure. Rodger zal er dan voor zorgen u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Wij verzoeken u de RMA procedure te volgen voor de snelste afhandeling.

Het product is defect geleverd (D.O.A.)

Een D.O.A. (Dead on Arrival) is een product dat binnen 2 maanden na factuurdatum defect is/gaat. Een D.O.A dient altijd binnen 2 maanden na factuurdatum te worden aangemeld wij adviseren u gebruik te maken van een RMA nummer.

U kunt een RMA aanvraag indienen door contact met ons op te nemen via telefoon of e-mail.

Wij verzoeken u het pakket voldoende te frankeren. De verzendkosten voor het retourneren van het pakket van Rodger naar u zijn voor rekening van Rodger, mits de oorspronkelijke order ook is verzonden. Vermeld bij deze zending uw banknummer, zodat wij de gemaakte kosten voor het verzenden aan u kunnen terugstorten. Indien u een geslaagd beroep doet op garantie, dan komen alle kosten (dus ook de verzendkosten van u naar Rodger) voor onze rekening.

Een goede uitgebreide klachtomschrijving bij het aanmelden van uw RMA voorkomt onnodige vertraging bij de afhandeling. Het RMA nummer is 14 dagen geldig, het product dient binnen deze periode geretourneerd te worden.

NB: Denkt u er svp aan om het product in de originele verpakking inclusief kabels, drivers, programmatuur, handleidingen, etc. te retourneren. Verpakt u de producten svp goed om transportschade te voorkomen.

Het product is defect (Niet D.O.A.)

Onder een niet D.O.A. product verstaan wij een product dat na 2 maanden stuk gaat. Mocht een product defect zijn of u hebt het vermoeden dat een product defect is neem contact met ons op. De verzendkosten voor het retourneren van het pakket van Rodger naar u zijn voor rekening van Rodger, mits de oorspronkelijke order ook is verzonden. Wij streven ernaar dat u uw product zo spoedig mogelijk weer in huis heeft. Indien u een geslaagd beroep doet op garantie, dan komen alle kosten (dus ook de verzendkosten van u naar Rodger) voor onze rekening.

Een goede uitgebreide klachtomschrijving bij het aanmelden van uw RMA voorkomt onnodige vertraging bij de afhandeling. Het RMA nummer is 2 maanden geldig, het product dient binnen deze periode geretourneerd te worden.

Rodger adviseert om het product in de originele verpakking inclusief kabels, drivers, programmatuur, handleidingen, etc. te retourneren. Verpakt u de producten svp goed om transportschade te voorkomen.

Rodger heeft een verkeerd product geleverd

Mocht de levering niet overeenkomen met wat u hebt besteld, dan kunt u dit uiteraard retourneren.  U kunt hier een RMA-aanvraag voor indienen. Omdat de kosten voor het verzenden in dit geval voor Rodger zijn, dient u ons te bellen of mailen, zodat we een retourlabel kunnen sturen voor een kosteloze retourzending.

U bent niet tevreden over het bestelde product of u heeft zich vergist

We willen dat u volledig tevreden bent met uw aankopen bij Rodger. Het kan echter voorkomen dat u zich vergist hebt bij uw aankoop of dat u niet tevreden bent over het aangeschafte product. In dit geval dient u altijd binnen 30 dagen na factuurdatum dit te melden, voor meer informatie:

Defecte of verkeerd geleverde/bestelde producten kunt u retourneren naar:

Rodger BV
T.a.v. RMA afdeling + RMA nummer
Langakker 5c
5371 EV Ravenstein