Informatie

Wat is Bedplassen?

Bedplassen wordt gedefinieerd als het ongecontroleerd doen van een volledige plas tijdens de slaap. Als bedplassers wakker zijn hebben ze nergens last van. Dit in tegenstelling tot incontinentiepatiënten die zowel overdag als 's nachts in hun broek plassen. Hoewel dit minder bekend is, komt bedplassen ook bij volwassenen nog frequent voor. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1% van de volwassenen in bed blijft plassen. Bij mannen iets vaker dan bij vrouwen. Sommigen van hen plassen elke nacht in hun bed en anderen maar zo nu en dan.

Bedplassen is geen ziekte, het is een lastig probleem.

Bedplassen is voor degenen die daar last van hebben, erg ingrijpend. Zij schamen zich ervoor en durven er niet voor uit te komen. Uit angst om bij anderen in hun bed te plassen, durven ze niet bij anderen te logeren, niet op schoolkamp te gaan of geen relatie op te bouwen.

Oorzaak

De oorzaken van bedplassen zijn lange tijd onduidelijk geweest. Er werd bijna nooit een lichamelijke afwijking gevonden. Daarom werd vroeger vaak gedacht dat psychische problemen de oorzaak waren. Hiervoor is echter geen enkele aanwijzing gevonden. Uit onderzoek blijkt dat bedplassen verschillende oorzaken kan hebben:

 • Er kunnen lichamelijke afwijkingen zijn waardoor de blaas niet naar behoren werkt.
 • Ons lichaam maakt een stof aan die het vasthouden van vocht door de nieren beïnvloedt. Bij niet-bedplassers maakt het lichaam tijdens de slaap meer van deze stof aan dan overdag. Hierdoor wordt er 's nachts minder urine geproduceerd. Aangenomen wordt dat bedplassers 's nachts niet voldoende van deze stof produceren.
 • Sommige mensen worden 's nachts erg moeilijk wakker en zijn daardoor 's nachts niet gevoelig voor de signalen van de blaas die aangeven dat deze vol is.
 • Wellicht is er ook sprake van een erfelijke factor, aangezien bedplassen in bepaalde families meer voorkomt dan in andere families.

Wat is Broekplassen?

Problemen met zindelijkheid voor urine en/of ontlasting komen veel voor en kunnen een grote impact hebben. Bij 4 tot 7-jarigen komt broekplassen voor bij ongeveer 7% van de kinderen en is het een belangrijk psychosociaal probleem. Het probleem kan blijven bestaan tot op volwassen leeftijd. Naast het psychologische effect op het welzijn van de kinderen en hun ouders, bestaan er ook maatschappelijke nadelen: een onzindelijk kind zorgt voor veel extra werk en ook voor extra kosten.

Diverse studies tonen aan dat door begeleiding en verschillende behandelingen kinderen sneller zindelijk worden dan wanneer afgewacht wordt totdat het kind spontaan zindelijk wordt.

De meeste kinderen zijn op de leeftijd van 30-36 maanden overdag droog en op de leeftijd van 36-48 maanden ’s nachts droog. Een kind kan echter ook eerst ’s nachts droog zijn en daarna overdag.

De duur van een normale zindelijkheidstraining verschilt van kind tot kind, maar men moet daar tenminste drie maanden voor uittrekken. De standaard zindelijkheidstraining start met eerst oefenen met een potje. Vervolgens eerst de luier overdag uit, dan ’s nachts. Het is belangrijk dat een kind open staat voor de zindelijkheidstraining.

Broekplassen, wat is de oorzaak?

Veel kinderen negeren de signalen van hun blaas als ze te zeer in hun spel verdiept zijn. Dit kan leiden tot de zogenaamde 'spel-enuresis': het in de broek plassen tijdens het spelen.

Soms is er een lichamelijke oorzaak voor het broekplassen, bijvoorbeeld een urineweginfectie. Bij twijfel of klachten is het verstandig om naar de huisarts te gaan. In het algemeen is een natte broek voor het kind minstens zo vervelend als voor uzelf. Soms wordt er op school gezegd dat uw kind een urineluchtje bij zich draagt. Dit is voor uw kind en u toch een vervelende ervaring. Het is belangrijk dat u niet boos wordt op uw kind. Uw kind kan er namelijk helemaal niets aan doen.

Wanneer behandelen?

Indien het zindelijk worden niet vanzelf gaat en extra ondersteuning gewenst is, dan kan men niet zomaar en op eigen initiatief besluiten tot het starten met een dagalarm.

Het kan zijn dat er een lichamelijke oorzaak is voor het niet zindelijk worden en alarmsymptomen moeten zijn uitgesloten. Indien sprake is van één van onderstaande symptomen dient men altijd een arts te raadplegen:

 • Hele dag door druppeltjes verlies
 • Droge periodes korter dan 30 minuten
 • 8 keer of vaker per dag plassen
 • 3 keer of minder per dag plassen
 • Kan plas niet ophouden
 • Hurkt of knijpt om plas tegen te houden
 • Slappe straal
 • Pijn bij plassen
 • Bloed bij urine
 • Blaasontstekingen
 • Regelmatig dagen overslaan met ontlasting of ontlastingverlies
Wake Up Dry
Free E-book
Information is power when it comes to bedwetting. This e-book provides support, advice and solutions to bedwetting problems.

Download...

Wake Up Dry
Free E-book
Information is power when it comes to bedwetting. This e-book provides support, advice and solutions to bedwetting problems.

Download...