Wanneer behandel je bedplassen?

Bij jonge kinderen wordt meestal pas gestart met de behandeling, als het kind het bedplassen zelf als een probleem ervaart en aan de behandeling wil meewerken. Alleen dan is er kans dat de behandeling succesvol is.Op de eerste plaats is het belangrijk dat degene die bedplast overdag regelmatig plast. Wanneer je 6 tot 7 glazen per dag drinkt dan is het normaal dat je ongeveer 5 tot 6 keer overdag plast.

Het is vrij eenvoudig om dat gedurende 3 dagen bij te houden. Als het plaspatroon overdag afwijkend is, kunt u het best even overleggen met uw huisarts. Als er overdag geen problemen (meer) zijn dan kan er geprobeerd worden om met een gerichte behandeling met b.v. een “plaswekker” van het bedplassen af te komen. Het is verstandig hiervoor contact op te nemen met uw huis- of schoolarts. Voordat gestart wordt met de behandeling zal de arts altijd nagaan of er wellicht andere oorzaken aan ten grondslag liggen.