Wanneer behandelen

Indien het zindelijk worden niet vanzelf gaat en extra ondersteuning is gewenst dan kan men niet zomaar en op eigen initiatief besluiten tot het starten met een dagalarm. Het kan zijn dat er een lichamelijke oorzaak is voor het niet zindelijk worden en alarmsymptomen moeten zijn uitgesloten. Indien sprake is van één van onderstaande symptomen dient men altijd een arts te raadplegen: Lees meer op onze pagina over broekplassen…