Is het gebruik van medicijnen een goede behandeling voor het oplossen van het bedplasprobleem?

De medicijnen zijn kunstmatige manieren om de slaap op te heffen en/of de productie van urine te verminderen. Wanneer die behandeling wordt gestopt is een terugval mogelijk, omdat de oorzaak niet is opgelost. Het is bekend dat het percentage kinderen die een terugval hebben na het gebruik van een plaswekker beduidend lager is. Het kan zeker voorkomen dat een arts, om specifieke redenen, medicijnen voorschrijft. Dit gebeurt ook wel in combinatie met de plaswekker.