Stop waste

Stop waste

Als je niks verandert, verandert er niks

De missie van Rodger is het helpen van kinderen om te stoppen met bedplassen en broekplassen. We zijn ons ook bewust van onze positie in de maatschappij en vinden duurzaamheid en dus het zorgen voor onze omgeving erg belangrijk. Rodger zorgt ervoor, dat onze producten in een veilige en humane omgeving worden geproduceerd.

Sinds dit jaar verpakken we onze producten niet meer afzonderlijk met een plastic verpakking in de doos, waardoor we wereldwijd jaarlijks ruim 100.000 minder stukjes plastic nodig hebben De sensorbroeken van Rodger worden sinds 2020 verpakt in biologisch afbreekbaar materiaal. Dit materiaal breekt binnen 12 tot 14 maanden helemaal af.

If you change nothing, nothing will change

Rodger’s mission is to help children stop bed-wetting and wetting their pants. We are also aware of our position in society and consider sustainability and caring for our environment very important. Rodger makes sure that our products are produced in a safe and humane environment.

Since this year, we no longer pack our products individually with plastic packaging in the box, which means that we need more than 100,000 fewer pieces of plastic every year worldwide. Rodger’s sensor trousers have been packaged in biodegradable material since 2020. This material breaks down completely within 12 to 14 months.