Helpdesk

Helpdesk (F.A.Q.)

Rodger vindt kwaliteit, service en klanttevredenheid erg belangrijk. Daarom innoveren we onze producten en dienstverlening regelmatig. Door nauw betrokken te zijn met onze gebruikers en medische autoriteiten op het gebied van bedplassen, krijgen we steeds nieuwe inzichten om u en uw kind terzijde te staan. Loopt u tijdens de training tegen vragen aan, dan bieden wij u de mogelijkheid om deskundig advies te krijgen. De meest gestelde vragen en antwoorden vindt u hieronder terug. 

Is hiermee uw vraag nog niet beantwoord dan kunt u een persoonlijke mail sturen naar info@rodger.nl. Uw vragen zullen worden beantwoord door ons specialisten team met jarenlange ervaring op het gebied van bedplassen.

Onze helpdesk is bereikbaar:
E-mail: info@rodger.nl
Telefonisch: +31(0)541-351449 op werkdagen van 09.00 tot 16.30 uur

Bedplassen

Bedplassen wordt gedefinieerd als het ongecontroleerd doen van een volledige plas tijdens de slaap. Als bedplassers wakker zijn, hebben ze nergens last van. Dit in tegenstelling tot incontinentiepatiënten die zowel overdag als ‘s nachts in hun broek plassen. Alhoewel dit minder bekend is, komt bedplassen ook bij volwassenen nog frequent voor. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1% van de volwassenen in bed blijft plassen. Bij mannen iets vaker dan bij vrouwen. Sommigen van hen plassen elke nacht in hun bed en anderen maar zo nu en dan.
Bedplassen is geen ziekte, het is een lastig probleem.

Bedplassen is voor degenen die daar last van hebben, erg ingrijpend. Zij schamen zich ervoor en durven er niet voor uit te komen. Uit angst om bij anderen in hun bed te plassen, durven ze niet bij anderen te logeren, niet op schoolkamp te gaan of geen relatie op te bouwen.

Ruim 15% van alle zesjarigen en 5% van de tienjarigen zijn ‘s nachts nog niet droog. Voor de leeftijdsgroep tussen de vijftien en de achttien jaar is dat naar schatting 1,5%. Het is niet precies bekend hoeveel volwassenen met dit probleem worstelen, omdat het onderwerp op deze leeftijd taboe is.

Bedplassen komt bij jongens twee keer zo veel voor als bij meisjes, een duidelijke reden daarvoor is onbekend. Uw kind is zeker niet het enige kind die in bed plast! Alleen in Nederland zijn ongeveer 150.000 kinderen die regelmatig in bed plassen. In elke klas van de lagere school zitten altijd wel 1-2 kinderen die hetzelfde probleem hebben.

Eigenlijk is het te betreuren dat ouders hierover onderling zo weinig spreken. Want bedplassen komt zeer veel voor en is een normaal, maar bijzonder vervelend probleem. Ongeveer 15% van de zesjarige kinderen plast nog regelmatig in bed. Bij de 12-15 jarigen ligt dat op ongeveer 2%. Naarmate de kinderen ouder worden neemt logischerwijs het aantal kinderen dat in bed plast af. In de praktijk blijkt dat jongens gemiddeld 2x vaker in hun bed plassen dan meisjes. En wanneer beide ouders vroeger in bed geplast hebben, dan plast ongeveer 80% van hun kinderen na hun 5e jaar ook in bed.

Wist u dat uit onderzoek is gebleken dat kinderen het bedplassen na het overlijden van een familielid of het scheiden van ouders als het grootste verdriet of ergernis ervaren? Voor een zuigeling en kinderen tot een jaar of drie is het normaal, voor een vijfjarige is het vervelend en op oudere leeftijd kan het een obsessie worden.

Bij jonge kinderen wordt meestal pas gestart met de behandeling, als het kind het bedplassen zelf als een probleem ervaart en aan de behandeling wil meewerken. Alleen dan is er kans dat de behandeling succesvol is.Op de eerste plaats is het belangrijk dat degene die bedplast overdag regelmatig plast. Wanneer je 6 tot 7 glazen per dag drinkt dan is het normaal dat je ongeveer 5 tot 6 keer overdag plast.

Het is vrij eenvoudig om dat gedurende 3 dagen bij te houden. Als het plaspatroon overdag afwijkend is, kunt u het best even overleggen met uw huisarts. Als er overdag geen problemen (meer) zijn dan kan er geprobeerd worden om met een gerichte behandeling met b.v. een “plaswekker” van het bedplassen af te komen. Het is verstandig hiervoor contact op te nemen met uw huis- of schoolarts. Voordat gestart wordt met de behandeling zal de arts altijd nagaan of er wellicht andere oorzaken aan ten grondslag liggen.

Vaak is er na een paar dagen al een vooruitgang te constateren en is het probleem binnen enkele weken al opgelost. Doorzettingsvermogen en motivatie van zowel ouder als kind zijn de sleutel tot succes. Een leuke stimulans voor het kind is het gebruik van de online plaskalender.

Na een aanvankelijk goed resultaat van de training met de plaswekker, kan zich een terugval voordoen. D.w.z. dat het kind na een paar maanden of zelfs een jaar weer in bed gaat plassen. Meestal heeft dan een korte herhaling van de behandeling met de plaswekker weer succes.

Het voordeel van de koop van de Rodger plaswekker is dat u bij een eventuele terugval de behandeling direct weer kunt hervatten. Het is dus raadzaam, om de plaswekker goed te bewaren.

Broekplassen

Problemen met zindelijkheid voor urine en/of ontlasting komen veel voor en kunnen een grote impact hebben. Bij 4-7 jarigen komt broekplassen voor bij ongeveer 7% van de kinderen en is het een belangrijk psychosociaal probleem. Het probleem kan blijven bestaan tot op volwassen leeftijd. Naast het psychologische effect op het welzijn van de kinderen en hun ouders, bestaan er ook maatschappelijke nadelen: een onzindelijk kind zorgt voor veel extra werk en ook voor extra kosten.

Diverse studies tonen aan, dat door begeleiding en verschillende behandelingen kinderen sneller zindelijk worden dan wanneer afgewacht wordt totdat het kind spontaan zindelijk wordt. De meeste kinderen zijn op de leeftijd van 30-36 maanden overdag droog en op de leeftijd van 36-48 maanden ’s nachts droog. Een kind kan echter ook eerst ’s nachts droog zijn en daarna overdag.

De duur van een normale zindelijkheidstraining verschilt van kind tot kind maar men moet daar tenminste drie maanden voor uittrekken. De standaard zindelijkheidstraining start met eerst oefenen met een potje. Vervolgens eerst de luier overdag uit, dan ’s nachts. Het is belangrijk dat een kind open staat voor de zindelijkheidstraining.

Indien het zindelijk worden niet vanzelf gaat en extra ondersteuning is gewenst dan kan men niet zomaar en op eigen initiatief besluiten tot het starten met een dagalarm. Het kan zijn dat er een lichamelijke oorzaak is voor het niet zindelijk worden en alarmsymptomen moeten zijn uitgesloten. Indien sprake is van één van onderstaande symptomen dient men altijd een arts te raadplegen: Lees meer op onze pagina over broekplassen…

De Clippo bestaat uit een kleine draagbare plaswekker met magneetclip en een kabeltje met een sensorclip. Deze wordt gebruikt bij broekplasproblemen overdag. Het alarmsysteem (de plaswekker) wordt aan de kleding bevestigd met de magneetclip. De sensorclip wordt aan de onderbroek vast geklikt.

Als uw kind een paar druppeltjes plast, geeft deze sensor een signaal aan de wekker, waardoor uw kind een melding krijgt door middel van een geluidsignaal en/of een vibratie dat het naar het toilet moet gaan. Zo traint uw kind om het signaal van een volle blaas te herkennen en zal binnen enkele weken van het broekprobleem verlost zijn. Lees meer over de Clippo op onze pagina over broekplassen…

Vaak is er na een paar dagen al een vooruitgang te constateren en is het probleem binnen enkele weken al opgelost. Doorzettingsvermogen en motivatie van zowel ouder als kind zijn de sleutel tot succes.

Vergoedingen Zorgverzekeraars

U kunt bij ons uw plaswekker rechtstreeks op de webshop bestellen.

Staat uw zorgverzekeraar niet in onze vergoedingen lijst, dan dient u zelf de declaratie te doen. U kunt de bestelling plaatsen en betalen op de Rodger webshop, waarna de plaswekker aan u geleverd wordt.

In de voorwaarden van uw zorgverzekeraar staat vermeld of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Indien dit het geval is dan kunt u de factuur zelf bij uw zorgverzekeraar indienen ter declaratie.

Een aantal zorgverzekeraars willen bij de declaratie een verwijsbrief. U ontvangt na uw controle-vergoeding-aanvraag een e-mail waarin vermeld staat of er een verwijsbrief nodig is. Deze kunt u per e-mail of per post naar ons toesturen.

Hiervoor kunt u een controle door Rodger bij uw zorgverzekeraar laten uitvoeren. Plaats hiervoor een bestelling in de Webshop en kies bij de betalingsmethode voor “controle vergoeding” in plaats van “iDeal betaling”. U ontvangt dan binnen één werkdag bericht op welke vergoeding u recht heeft. U kunt de declaratie niet zelf indienen, Rodger zal dit geheel voor u afhandelen. Ter informatie kunt u via deze link alvast zien wat de vergoeding per zorgverzekeraar is.

De meeste zorgverzekeraars hebben een vergoeding opgenomen in de aanvullende verzekeringen, zodat u in de meeste gevallen niets of slechts een gedeelte zelf hoeft te betalen. Deze vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en per aanvullende verzekering.

Vraag en antwoord

Bijna alle kinderen worden zelf wakker van de wekker. Het volume is niet altijd bepalend voor het wakker worden. Daarom heeft Rodger BV ook veel aandacht besteed aan de beschikbare en verschillende soorten geluid.

Bedplassers schamen zich er vaak voor en hebben een laag zelfrespect door het bedplassen. Vaak voelen kinderen zich eenzaam als bedplasser.

Beide werken meestal zeer averechts en werken mee aan een verdere onderontwikkeling van het urinesysteem. Wel is het raadzaam om geen koffie, thee, chocolademelk of koolzuurhoudende dranken te gebruiken na het avondeten.

Er zijn kinderen die na 1 à 2 nachten al droog zijn. Er zijn ook kinderen die er 3 à 4 maanden over doen. Wij adviseren u, wanneer er na 3 maanden nog geen vorderingen zijn, nog eens contact op te nemen met uw begeleider. Zijn er na 3 maanden wel vorderingen, ga dan door met een 4e maand. Is het kind dan nog niet droog, neem dan alsnog contact op met uw begeleider. Is uw kind echter jonger dan 6 jaar en zijn er geen noemenswaardige vorderingen na 3 maanden? U kunt de plaswekker dan beter een half jaar wegleggen en het daarna nog eens proberen. Uw kind is er dan nog niet aan toe.

Onder Informatie vindt u de vergoedingen van de zorgverzekeraars. Staat uw zorgverzekeraar hier niet vermeld, dan kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Indien je niets onderneemt tegen het bedplassen, kun je als volwassene nog steeds met dit probleem zitten. Elk jaar bedplassen veroorzaakt verdere fysieke onderontwikkeling van de blaas en onnodige verlegenheid en emotionele pijn voor de bedplasser. Ongeveer 10%-15% van de bedplassers worden jaarlijks vanzelf droog. Dit houdt in dat van de 100 bedplassers er na 1 jaar toch nog 85 tot 90 in bed plassen. Waarom zou je een kind daarom niet helpen om van het bedplasprobleem af te komen?

De medicijnen zijn kunstmatige manieren om de slaap op te heffen en/of de productie van urine te verminderen. Wanneer die behandeling wordt gestopt is een terugval mogelijk, omdat de oorzaak niet is opgelost. Het is bekend dat het percentage kinderen die een terugval hebben na het gebruik van een plaswekker beduidend lager is. Het kan zeker voorkomen dat een arts, om specifieke redenen, medicijnen voorschrijft. Dit gebeurt ook wel in combinatie met de plaswekker.

Van belang voor het welslagen van een plaswekkerbehandeling is dat:

    1. Het apparaat technisch goed is
    2. Eventuele storingen snel en professioneel verholpen worden
    3. Er een goede online- of telefonische hulpdienst voor begeleiding is

Er zijn geen gegevens over verschillende succespercentages tussen de verschillende wekkers die in Nederland verkrijgbaar zijn. De Rodger wekker heeft als voordeel dat het kind kan kiezen uit verschillende wekgeluiden. Ook een exrta trilkussen kan helpen het kind goed wakker te krijgen. De resultaten van de plaswekker zijn goed, na een half jaar is gemiddeld 70 tot 90 % van de gebruikers droog. Uit ons eigen onderzoek is gebleken dat het kind na gemiddeld 32 dagen droog is. Hierbij zijn kinderen soms binnen een week droog maar andere kinderen hebben daar een langere periode voor nodig.

Ja, het is zeker zinvol om ook bij kinderen die niet of moeilijk wakker worden van een gewone wekker de plaswekker te proberen. De plaswekker gaat weliswaar pas af bij de eerste druppels maar dat is wel op een natuurlijk moment, daarmee bedoel ik dat op het moment van volle blaas vaak al de slaapdiepte is afgenomen en is hij eigenlijk al een beetje bezig wakker te worden. Bij een gewone wekker of het wakker maken is dat een geforceerd moment.

U kunt beginnen met de “PRP” oefeningen. Dat is een half uurtje na het naar bed gaan nog eens plassen, maar in dat half uurtje een beetje(voor) lezen of muziek luisteren.De plaswekker is ook een goede methode, maar daarvoor is uw zoontje misschien nog een beetje jong. Hoewel het bij erg gemotiveerde kinderen soms kan met vijf jaar. U moet dan echter niet te lang doorgaan omdat het dan tot frustratie kan leiden en het een half jaar later niet meer goed lukt. Als er na twee constante weken met de plaswekker nog niets is veranderd kunt u de plaswekker beter voor een half jaartje weg leggen.

Toch is het heel goed mogelijk dat door alle indrukken en energie-vragende activiteiten het bedplassen ontstaat. Ze is nog erg jong en op deze leeftijd zien we dat veel vaker. Maar u zou voor de zekerheid haar urine kunnen laten nakijken hoewel, als alles overdag nog wel normaal is gebleven, de kans niet groot is dat ze blaasontsteking heeft waardoor ze dan in bed plast.

Het is wel even belangrijk dat u aangeeft of uw zoon nu overdag wel goed droog is. Want als hij overdag nog steeds wel druppelt dan heeft hij ook een probleem met de blaas en niet alleen last van bedplassen, dat vereist een andere aanpak. Over het algemeen wordt geen neusspray meer gegeven bij bedplassen, daarvoor in de plaats zijn er tabletjes met dezelfde werkzame stof. Wij raden aan een uur voor het slapen gaan niet meer te drinken en een half uur na het naar bed gaan nog eens te plassen, in dat half uur moet uw zoon wel wakker blijven en iets doen wat hem ontspant, bijvoorbeeld wat lezen of rustige muziek luisteren.

Hoewel jullie dochter nog wel een beetje jong is, zou de plaswekker wel kunnen helpen als jullie dochter begrijpt wat de bedoeling is en als ze werkelijk gemotiveerd is. Er zijn verschillende goede producten op de markt, wel is het handig een draadloze te nemen. Rodger levert zo’n draadloze plaswekker. Als het na twee weken geen enkel effect heeft of tot frustraties gaat leiden kun je de plaswekker het beste weer een half jaartje weg leggen tot jullie dochter opnieuw gemotiveerd is. Volgens de laatste inzichten is het gebruik van een plaswekker ook zinvol bij een iets kleine blaas.