Broekplassen

Wat is Broekplassen?

Problemen met zindelijkheid voor urine en/of ontlasting komen veel voor en kunnen een grote impact hebben. Bij 4 tot 7-jarigen komt broekplassen voor bij ongeveer 7% van de kinderen en is het een belangrijk psychosociaal probleem. Het probleem kan blijven bestaan tot op volwassen leeftijd. Naast het psychologische effect op het welzijn van de kinderen en hun ouders, bestaan er ook maatschappelijke nadelen: een onzindelijk kind zorgt voor veel extra werk en ook voor extra kosten.

Diverse studies tonen aan dat door begeleiding en verschillende behandelingen kinderen sneller zindelijk worden dan wanneer afgewacht wordt totdat het kind spontaan zindelijk wordt.

De meeste kinderen zijn op de leeftijd van 30-36 maanden overdag droog en op de leeftijd van 36-48 maanden ’s nachts droog. Een kind kan echter ook eerst ’s nachts droog zijn en daarna overdag.

De duur van een normale zindelijkheidstraining verschilt van kind tot kind, maar men moet daar tenminste drie maanden voor uittrekken. De standaard zindelijkheidstraining start met eerst oefenen met een potje. Vervolgens eerst de luier overdag uit, dan ’s nachts. Het is belangrijk dat een kind open staat voor de zindelijkheidstraining.

Broekplassen, wat is de oorzaak?

Veel kinderen negeren de signalen van hun blaas als ze te zeer in hun spel verdiept zijn. Dit kan leiden tot de zogenaamde 'spel-enuresis': het in de broek plassen tijdens het spelen.

Soms is er een lichamelijke oorzaak voor het broekplassen, bijvoorbeeld een urineweginfectie. Bij twijfel of klachten is het verstandig om naar de huisarts te gaan. In het algemeen is een natte broek voor het kind minstens zo vervelend als voor uzelf. Soms wordt er op school gezegd dat uw kind een urineluchtje bij zich draagt. Dit is voor uw kind en u toch een vervelende ervaring.
Het is belangrijk dat u niet boos wordt op uw kind. Uw kind kan er namelijk helemaal niets aan doen.

Wanneer behandelen?

Indien het zindelijk worden niet vanzelf gaat en extra ondersteuning gewenst is, dan kan men niet zomaar en op eigen initiatief besluiten tot het starten met een dagalarm.

Het kan zijn dat er een lichamelijke oorzaak is voor het niet zindelijk worden en alarmsymptomen moeten zijn uitgesloten. Indien sprake is van één van onderstaande symptomen dient men altijd een arts te raadplegen:

 • Hele dag door druppeltjes verlies
 • Droge periodes korter dan 30 minuten
 • 8 keer of vaker per dag plassen
 • 3 keer of minder per dag plassen
 • Kan plas niet ophouden
 • Hurkt of knijpt om plas tegen te houden
 • Slappe straal
 • Pijn bij plassen
 • Bloed bij urine
 • Blaasontstekingen
 • Regelmatig dagen overslaan met ontlasting of ontlastingverlies

Clippo Dagalarm

De Clippo bestaat uit een kleine draagbare plaswekker met magneetclip en een kabeltje met een Rodgerclip. Deze wordt gebruikt bij broekplasproblemen overdag. Het alarmsysteem (de plaswekker) wordt aan de kleding bevestigd met de magneetclip. De Rodgerclip wordt op de drukknopen van een Rodger sensorbroekje vastgeklikt.

Als uw kind een paar druppeltjes plast geeft deze sensor een signaal aan de wekker, waardoor uw kind een melding krijgt door middel van een geluidsignaal en/of een vibratie dat het naar het toilet moet gaan. Zo traint uw kind om het signaal van een volle blaas te herkennen en zal binnen enkele weken van het broekplasprobleem verlost zijn.

Hygiëne

Uit hygiënisch oogpunt is deze plaswekker niet te huur, maar uitsluitend te koop.

Let op! Er zijn zorgverzekeraars die slechts éénmalig de kosten van een plaswekker vergoeden. Vanwege een mogelijke terugval, is daarom koop raadzamer.

De Clippo bestaat uit:

 • Dagalarm Clippo
 • Een Rodgerkabeltje voor verbinding tussen Clippo en Rodger sensorbroekjes
 • Gebruiksaanwijzing
 • Plaskalender
 • Stickervel
 • De sensorbroekjes kunnen separaat besteld worden in meerdere kleuren en modellen.

Kans op succes

Vaak is er na een paar dagen al een vooruitgang te constateren en is het probleem binnen enkele weken al opgelost. Doorzettingsvermogen en motivatie van zowel ouder als kind zijn de sleutel tot succes.