Bed- en Broekplassen

Bedplassen

De Rodger draadloze plaswekker is een makkelijk en effectief hulpmiddel om een bedplasprobleem op te lossen middels een plaswekkertraining.

– De Rodger plaswekker is de meest comfortabele plaswekker
– De Rodger plaswekker is een Nederlands ontwerp
– Rodgers’ hoge kwaliteit geeft betere resultaten
– De plaswekker werkt optmaal met Rodgers’ondergoed

Bedplassen wordt gedefinieerd als het ongecontroleerd doen van een volledige plas tijdens de slaap. Als bedplassers wakker zijn, hebben ze nergens last van. Dit in tegenstelling tot incontinentiepatiënten die zowel overdag als ’s nachts in hun broek plassen. Alhoewel dit minder bekend is, komt bedplassen ook bij volwassenen nog frequent voor. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1% van de volwassenen in bed blijft plassen. Bij mannen iets vaker dan bij vrouwen. Sommigen van hen plassen elke nacht in hun bed en anderen maar zo nu en dan.
Bedplassen is geen ziekte, het is een lastig probleem.

Bedplassen is voor degenen die daar last van hebben, erg ingrijpend. Zij schamen zich ervoor en durven er niet voor uit te komen. Uit angst om bij anderen in hun bed te plassen, durven ze niet bij anderen te logeren, niet op schoolkamp te gaan of geen relatie op te bouwen.

Ruim 15% van alle zesjarigen en 5% van de tienjarigen zijn ’s nachts nog niet droog. Voor de leeftijdsgroep tussen de vijftien en de achttien jaar is dat naar schatting 1,5%. Het is niet precies bekend hoeveel volwassenen met dit probleem worstelen, omdat het onderwerp op deze leeftijd taboe is.

Bedplassen komt bij jongens twee keer zo veel voor als bij meisjes, een duidelijke reden daarvoor is onbekend. Uw kind is zeker niet het enige kind die in bed plast! Alleen in Nederland zijn er ongeveer 150.000 kinderen die regelmatig in bed plassen. In elke klas van de lagere school zitten altijd wel 1-2 kinderen die hetzelfde probleem hebben.

Eigenlijk is het te betreuren dat ouders hierover onderling zo weinig spreken. Want bedplassen komt zeer veel voor en is een normaal, maar bijzonder vervelend probleem. Ongeveer 15% van de zesjarige kinderen plast nog regelmatig in bed. Bij de 12-15 jarigen ligt dat op ongeveer 2%. Naarmate de kinderen ouder worden neemt logischerwijs het aantal kinderen dat in bed plast af. In de praktijk blijkt dat jongens gemiddeld 2x vaker in hun bed plassen dan meisjes. En wanneer beide ouders vroeger in bed geplast hebben, dan plast ongeveer 80% van hun kinderen na hun 5e jaar ook in bed.

Wist u dat uit onderzoek is gebleken dat kinderen het bedplassen na het overlijden van een familielid of het scheiden van ouders als het grootste verdriet of ergernis ervaren? Voor een zuigeling en kinderen tot een jaar of drie is het normaal, voor een vijfjarige is het vervelend en op oudere leeftijd kan het een obsessie worden.

Bij jonge kinderen wordt meestal pas gestart met de behandeling, als het kind het bedplassen zelf als een probleem ervaart en aan de behandeling wil meewerken. Alleen dan is er kans dat de behandeling succesvol is.Op de eerste plaats is het belangrijk dat degene die bedplast overdag regelmatig plast. Wanneer je 6 tot 7 glazen per dag drinkt dan is het normaal dat je ongeveer 5 tot 6 keer overdag plast.

Het is vrij eenvoudig om dat gedurende 3 dagen bij te houden. Als het plaspatroon overdag afwijkend is, kunt u het best even overleggen met uw huisarts. Als er overdag geen problemen (meer) zijn dan kan er geprobeerd worden om met een gerichte behandeling met b.v. een “plaswekker” van het bedplassen af te komen. Het is verstandig hiervoor contact op te nemen met uw huis- of schoolarts. Voordat gestart wordt met de behandeling zal de arts altijd nagaan of er wellicht andere oorzaken aan ten grondslag liggen.

Vaak is er na een paar dagen al een vooruitgang te constateren en is het probleem binnen enkele weken al opgelost. Doorzettingsvermogen en motivatie van zowel ouder als kind zijn de sleutel tot succes. Een leuke stimulans voor het kind is het gebruik van de online plaskalender.

Na een aanvankelijk goed resultaat van de training met de plaswekker, kan zich een terugval voordoen. D.w.z. dat het kind na een paar maanden of zelfs een jaar weer in bed gaat plassen. Meestal heeft dan een korte herhaling van de behandeling met de plaswekker weer succes.

Het voordeel van de koop van de Rodger plaswekker is dat u bij een eventuele terugval de behandeling direct weer kunt hervatten. Het is dus raadzaam, om de plaswekker goed te bewaren.

Broekplassen

Problemen met zindelijkheid voor urine en/of ontlasting komen veel voor en kunnen een grote impact hebben. Bij 4-7 jarigen komt broekplassen voor bij ongeveer 7% van de kinderen en is het een belangrijk psychosociaal probleem. Het probleem kan blijven bestaan tot op volwassen leeftijd. Naast het psychologische effect op het welzijn van de kinderen en hun ouders, bestaan er ook maatschappelijke nadelen: een onzindelijk kind zorgt voor veel extra werk en ook voor extra kosten.

Diverse studies tonen aan, dat door begeleiding en verschillende behandelingen kinderen sneller zindelijk worden dan wanneer afgewacht wordt totdat het kind spontaan zindelijk wordt. De meeste kinderen zijn op de leeftijd van 30-36 maanden overdag droog en op de leeftijd van 36-48 maanden ’s nachts droog. Een kind kan echter ook eerst ’s nachts droog zijn en daarna overdag.

De duur van een normale zindelijkheidstraining verschilt van kind tot kind maar men moet daar tenminste drie maanden voor uittrekken. De standaard zindelijkheidstraining start met eerst oefenen met een potje. Vervolgens eerst de luier overdag uit, dan ’s nachts. Het is belangrijk dat een kind open staat voor de zindelijkheidstraining.

Indien het zindelijk worden niet vanzelf gaat en extra ondersteuning is gewenst dan kan men niet zomaar en op eigen initiatief besluiten tot het starten met een dagalarm. Het kan zijn dat er een lichamelijke oorzaak is voor het niet zindelijk worden en alarmsymptomen moeten zijn uitgesloten. Indien sprake is van één van onderstaande symptomen dient men altijd een arts te raadplegen: Lees meer op onze pagina over broekplassen…

Vaak is er na een paar dagen al een vooruitgang te constateren en is het probleem binnen enkele weken al opgelost. Doorzettingsvermogen en motivatie van zowel ouder als kind zijn de sleutel tot succes.