Bedplassen?

Overzicht aanvullende verzekeringen Zorg en Zekerheid

  In de volgende Aanvullende verzekeringen is een vergoeding  van € 85,-- voor de aanschaf van een plaswekker opgenomen:
 

 

 

 

 

  • Basis
  • Standaard
  • Top
  • GeZZin
  • Totaal

 Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

* De vergoeding wordt slechts eenmalig per verzekerde verstrekt.