Bedplassen?

Overzicht aanvullende verzekeringen PNOzorg

  In de volgende Aanvullende verzekeringen wordt de aanschaf van een plaswekker vergoed:
 

 

 

 

 

  • Extra (plaswekker en 4 broekjes worden volledig vergoed)
  • Compleet (plaswekker en 4 broekjes worden volledig vergoed)

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

* De verzekerde is 5 jaar of ouder.  

* De vergoeding wordt slechts eenmalig per verzekerde verstrekt